آموزش نحوه نوشتن Filter و Selector ها در اینجا قرار میگیرد، یا فعلا از این آموزش و نمونه های آن مطالعه کنید.